Föreningen Tryggare Ruspolitik (FTR) verkar folkbildande för en skademinimerande narkotikapolitik. Vi arbetar för att flytta fokus från stigmatisering och straff till upplysning, omsorg och mänskliga rättigheter.

Vi är en systerförening till Föreningen Tryggere Ruspolitikk i Norge.
Skademinimering i fokus
En skademinimerande narkotikapolitik utgår från ökad folkhälsa och syftar till att minimera de skador som är förknippade med användande av psykoaktiva substanser. Med utgångspunkt i relevant och modern forskning arbetar vi för evidensbaserad information kring psykoaktiva substanser och dess effekt på människokroppen.

Människor som riskerar att utveckla ett problematiskt förhållande psykoaktiva substanser behöver trygghet, omvårdnad och inkludering - inte stigmatisering och utanförskap.

Föreningen Tryggare Ruspolitik verkar folkbildande för en skademinimerande narkotikapolitik.

Ingen blir frisk av straff
Vi vill flytta ansvaret för att hantera bruket av berusningsmedel från justitie- till hälsosektorn så att alla rusmedelbrukare kan söka hjälp eller vägledning utan att riskera straff eller negativa sanktioner. Dagens nollvision gör det svårare att nå ut med skadeförebyggande åtgärder, som till exempel tester av psykoaktiva substansers renhet och innehåll, utdelning av bruksutrustning och pragmatisk och kunskapsbaserad droginformation.

Föreningen Tryggare Ruspolitik önskar att Sverige lär av erfarenheter från länder som Portugal och Tjeckien. Här har avkriminalisering i kombination med ökade vårdsatsningar lett till samhällsekonomiska besparingar, lägre kriminalitet, lägre trösklar för att söka hjälp vid drogproblem samt förbättrat drogkonsumenternas hälsa. Allt detta har åstadkommits utan att problematisk drogkonsumtion har ökat.
Bli medlem i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!
Medicinsk behandling är tryggare än gatuapoteket
Problematiska konsumenter av narkotika behöver laglig medicinsk tilllgång till trygga mediciner istället för att tvingas skaffa droger olagligt på gatan. LARO, LäkemedelsAssisterad Rehabilitering vid Opioidberoende bör kraftigt utökas för att ge så många som möjligt tillgång till skademinimerande åtgärder.

Erfarenheter från substitutionsbehandling i andra länder, som t.ex. heroinassisterad behandling i Schweiz visar på mycket goda resultat. Sverige bör undersöka om detta kan vara relevant i vårt land för att åtgärda de höga drogrelaterade dödsfallen. En tryggare narkotikapolitik räddar liv.


Narkotikapolitisk reform
Svensk narkotikapolitik bör reformeras. Vi i FTR har identifierat sex viktiga åtgärder:
1
Att lagstiftningen inriktas på att minska skador i samband med drogkonsumtion.
2
Stryka eget bruk i narkotikastrafflagen.
3
Underlätta forskning på och medicinsk användning av narkotikaklassade droger.
4
Droginformation ska grundas på forskning och syfta till att förebygga skador.
5
Prestigelöst utreda tänkbara effekter av att tillåta rekreationskonsumtion av vissa droger som är olagliga idag.
6
Kartlägga bakomliggande sociala och psykologiska orsaker till problematisk konsumtion av droger.
Reglera droger i stället för att släppa dem fria eller kriminalisera?
I dag styr kriminella gäng narkotikamarknaden. Det medför att enorma summor riskerar gå till finansiering av exempelvis terrorism och människohandel. Förbudspolitiken gör narkotikaklassificerade droger långt farligare än de behöver vara eftersom konsumenter inte kan lita på varan de köper, och tvingas till kontakt med kriminella.

Lösningen är inte att starta upp kommersiell försäljning av alla droger. Vi vill däremot med utgång från erfarenheterna av alkohol och tobak undersöka effekterna från en strikt reglering av vissa rusmedel. Regleringarna ska syfta till att i så stor utsträckning som möjligt reducera drogrelaterade skador på individen och samhället.
Bli en av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!