För en modern och human narkotikapolitk i Sverige

Föreningen Tryggare Ruspolitik verkar folkbildande för en skademinimerande narkotikapolitik. Vårt mål är att flytta fokus från stigmatisering och straff till upplysning, omsorg och mänskliga rättigheter.

AgendaBli medlem

Vetenskap, skademinimering, mänskliga rättigheter och avkriminalisering

Fyra ben på vilka en modern, human och kunskapsbaserad narkotikapolitik vilar.

Vetenskap

En human narkotikapolitik baseras på kunskap. Vi arbetar för en narkotikapolitik som fokuserar på modern forskning samt en vetenskaplig syn på rusmedels effekter på individ och samhälle.
» Läs mer

Skademinimering

Människor har rätt till trygghet även om de inte är redo att sluta med bruk av rusmedel. Effektiva skademinimerande åtgärder är sprutbyte, substitutionsbehandlingar samt naloxonprogram.​
» Läs mer

Mänskliga rättigheter

Folkhälsomyndighetens arbete bör fokusera på personer som lider av stigma från sitt narkotikabruk. Staten bör se till att narkotikapolitiska konsekvenser ej drabbar samhällets svagaste.
» Läs mer

Avkriminalisering

Omfattande forskning, internationell expertis, WHO samt alla FN-organ talar för avkriminalisering (konsumtion) som en viktig del i kombination med utökade vårdinsatser.
» Läs mer

Nyheter & events

Vi medverkar på LEPH2023 i Umeå

Vi medverkar på LEPH2023 i Umeå

Föreningen Tryggare Ruspolitik är på LEPH2023 i Umeå, som är den första regionala europeiska konferensen som utforskar de komplexa och mångfaldiga skärningspunkterna mellan brottsbekämpning och...

Nylansering av webbplatsen

Nylansering av webbplatsen

Idag lanserar vi med stolthet en tydligare, mer modern och lättillgänglig redesign av vår webbplats. Vi välkomnar alla nya som gamla medlemmar och hoppas vårt budskap och material nu är lättare att...

Tillbaka från CND i Wien 2023

Tillbaka från CND i Wien 2023

I fredags var sista konferensdagen för årets CND men många ideella organisationer hade redan rest hem och flera sidoevenemang hölls online. Vi är tillbaka i Sverige igen med ny pepp och kunskap för...

Solidaritet med utsatta grupper

Människor med problematisk narkotikaanvändning har ofta underliggande sjukdomar och diagnoser. Samsjuklighet och psykisk ohälsa är vanligt förekommande och de här patientgrupperna behöver i första hand vård och inte straff.

Hårda straff leder till att utsatta människor drar sig från att söka vård och behandling. Det finns ingen annan patientgrupp i samhället som riskerar straff för att de har en underliggande sjukdom.

Vi menar att den nuvarande lagstiftningen stigmatiserar en utsatt grupp människor. Vill vill vara en röst för dem som ofta inte finns representerade i den offentliga debatten. Vi är övertygade om att inkludering bygger på dialog. Ett första steg är att lyssna på dem som är i behov av samhällets hjälpinsatser.

Vi anser att Sveriges narkotikapolitik hör till Europas mest kontraproduktiva. Den svenska modellen som legat fast i över 30 år har lett till katastrofala dödstal, tusentals har hamnat i fängelse och enorma samhällsekonomiska kostnader. Det här samtidigt som vårdinsatser varit bristfälliga och skadeverkningar av droger i samhället inte minskat.

Vi hämtar kunskap från forskning i Sverige och utomlands. Som ideell förening driver vi FN:s linje om att flytta fokus för narkotikapolitiken från rättsväsende till folkhälsa och vård. För den enskilda narkotikaanvändaren kan det här vara skillnaden mellan liv och död.

Hjälp oss förändra Sveriges narkotikapolitik

Förändring kräver engagemang. Som medlem hjälper du oss i kampen för kunskap, humanism och skademinimering inom en mycket viktig hälsofråga.

/* */