Vi medverkar på LEPH2023 i Umeå

22 May, 2023Nyheter

Föreningen Tryggare Ruspolitik är på LEPH2023 i Umeå, som är den första regionala europeiska konferensen som utforskar de komplexa och mångfaldiga skärningspunkterna mellan brottsbekämpning och folkhälsa. FTR är tillsammans med bland andra Umeå Universitet medarrangör till en workshop om polisens roll i skademinimering och i att rädda livet på människor som använder droger.

Bland de intressanta föredrag vi fått lyssna på kan nämnas en general från Ukraina som ändrat sig och inte längre tycker att hårda tag mot drogbrukare är en bra idé, tidigare poliser som hellre vill hjälpa än att straffa och myndighetspersoner från Östeuropa och Centralasien som kämpar för mänskliga rättigheter i sina respektive länder.

De som bör framhållas mest är polisledningen i Skottland, som är på plats för att berätta om att de har infört den livräddande medicinen naloxon som en del av alla polisers tjänsteutrustning. Resultatet är att hundratals liv kunnat räddas genom att överdoser hävts med naloxon.

Frågan vi ställer oss är: varför gör vi inte samma sak här, vill inte också svensk polis rädda liv?

/* */