Tillbaka från CND i Wien 2023

19 Mar, 2023Nyheter

I fredags var sista konferensdagen för årets CND men många ideella organisationer hade redan rest hem och flera sidoevenemang hölls online. Vi är tillbaka i Sverige igen med ny pepp och kunskap för att driva svensk narkotikapolitik framåt!

Detta år utmärkte sig ett tema – mänskliga rättigheter – som följde som en röd tråd genom konferensens alla delar. Man talade om mänskliga rättigheter, framförallt för personer som brukar narkotika, men även för barn och ungdomar och lokalsamhället, exempelvis bönder som odlar narkotikaklassade växter, för drogmarknaden och som tradition.

Återkommande var frågan huruvida man kan värna om mänskliga rättigheter samtidigt som eget bruk av narkotika är kriminaliserat. Svaret vid de flesta diskussioner var att det kan man nog inte. Zaved Mahmood, Human Rights Officer på FN, talade under ett sidoevenemang om att man behöver ha ett bredare perspektiv när det kommer till mänskliga rättigheter. Att detta inte bara inkluderar rätt till liv och andra rättigheter utan även skyldigheten att skydda liv och värdighet – vilket inkluderar skademinimering. Mahmood underströk dock att skademinimering inte är tillräckligt i sig själv utan att vi måste avkriminalisera.

Kassandra Frederique, verkställande direktör på Drug Policy Alliance (USA), satt i panelen på flera sidoevenemang och även hon betonade vikten av att skydda mänskliga rättigheter, värdighet och att anta bredare perspektiv. Hon talade om att olika instanser behöver jobba ihop utan social kontroll för att få till ett skyddsnät. Och att vi inte ”bara” behöver avkriminalisera utan också bygga själva infrastrukturen för den reform vi vill ha. Frederique ställde den viktiga frågan: vad är meningen med att dela ut injektionsverktyg eller avkriminalisera om det inte finns boendemöjligheter eller tillgång till mat?

Många sidoevenemang tog upp narkotikadödlighet och situationen i olika länder, särskilt fokuserat på fentanylöverdoser. En kanadensisk forskare poängterade skillnaden för överdoser nu och då med att människor också tidigare avlidit av överdoser men att man nu ser många överdoser, som orsakats av kontaminerade droger. Medan man tidigare överdoserade på droger vars risk för överdos varit känd för brukarna, förekommer nu överdoser av opioider för att andra droger (som amfetamin och kokain) innehåller opioider. Det stämmer överens med vad vi ser i Sverige just nu.

Vår norska systerförening medarrangerade ett sidoevenemang där en panel presenterade olika länders analystjänster och hur man kan erbjuda detta på flera sätt. Exempelvis som punktinsats vid festivaler, vid sprututbyten och injektionsrum eller drop-in (eller anonymt genom egenanmälan via Foreningen Tryggere Ruspolitikks analystjänst i Oslo). ”Drug checking” räddar liv(!) men ger också ringar på vattnet genom att information sprids och varnar om kontaminering för andra brukare.

P.S. kolla in databasen TEDI (Trans European Drug Information) som samlar och delar information från analystjänster runtom i Europa med skademinimerande syfte. Allt som allt en givande vecka och vi hoppas att vi får vara med även kommande år.

/* */