Vetenskap

Utred effekterna från kriminaliseringen

Vårt syfte är att bidra till en vetenskaplig syn på berusningsmedel i Sverige och dess effekter på individ och samhälle.

Vi menar att politiken allt för länge formats på ideologi istället för empiri, där känsloargument och magkänslor fått gå före fakta. Proportionalitet och ändamålsenlighet har blivit sekundärt i förhållande till slagkraftiga mantran om att “stoppa knarket”. Denna blinda fläck har blivit så grundläggande att både röda och blå regeringar blankt vägrar att utreda vilken effekt den alltmer resurskrävande och tvivelaktiga kriminaliseringen har haft, om någon.

Föreningen Tryggare Ruspolitik vill ändra på det. Svåra frågor kräver fakta och expertis. Vi tycker att Sveriges riksdag och regering ska lyssna på vad kriminologer säger om kriminalpolitik och vad beroendeforskare säger om beroende, precis som de bör lyssna på vad forskare inom epidemiologi och folkhälsovetenskap säger om folkhälsan.

Vi anser att, i ett land som Sverige, borde det var en självklarhet att utreda om den politik man fört haft önskad effekt.

Lyssna på myndigheter, FN och WHO

I Sverige har man i decennier utgått ifrån att det går att uppfinna en helt egen narkotikapolitik som är oberoende av omvärlden. Föreningen Tryggare Ruspolitiks linje är att Sverige bör lyssna på vad andra länder kommit fram till och vad expertmyndigheter på organisationer som FN, WHO och EU har att säga.

“Det finns fortfarande de som tror att kriminalisering och repression leder till att människor blir rädda och därmed till minskat bruk, men det finns inget vetenskapligt stöd för att så är fallet” – Alexis Goosdeel hos det Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA).

FN-organens gemensamma ståndpunkt har signerats av FN:s generalsekreterare António Guterres och går under rubriken “Vad vi har lärt oss under de senaste tio åren: En sammanfattning av kunskap som förvärvats och producerats av FN-systemet om narkotikarelaterade frågor.” Ståndpunkten ger ett starkt stöd för den politik som sätter hälsa, mänskliga rättigheter och evidens i centrum. Därtill efterlyser FN en översyn av lagar, politik och praxis som hotar människors hälsa och mänskliga rättigheter

Faktum är att även svenska myndigheter vill se en förändring. 2020 publicerade Folkhälsomyndigheten en rapport om vad de anser är de viktigaste åtgärderna mot drogproblematiken i Sverige – bland annat att utreda införandet av så kallade injektionsrum, där personer som injicerar droger kan göra det under övervakning av vårdpersonal. Myndigheten vill också utreda narkotikastrafflagen, liksom förbudet mot eget bruk av narkotika.

Lär av forskare i andra länder

Vi satsar på samarbeten med både svenska och internationella experter

Föreningen Tryggare Ruspolitik satsar på samarbeten med experter både i Sverige och internationellt. Vi var stolta medarrangörer till Nordic Reform Conference i Oslo 2019 och 2021, vilket vi även är under 2023. Kontakta oss om du vill följa med!

Hjälp oss förändra Sveriges narkotikapolitik

Förändring kräver engagemang. Som medlem hjälper du oss i kampen för kunskap, humanism och skademinimering inom en mycket viktig hälsofråga.

/* */