Debatt

Våra debattartiklar & insändare

Video

Events

2019

FTR delade ut klortabletter och informationsblad under Almedalen för att uppmärksamma behovet av en utökad tillgänglighet på kanyler hos svenska apotek.

2020

Föreningen Tryggare Ruspolitik har tillsammans med International Drug Policy Consortium och Stockholms Brukarförening lämnat ett gemensamt utlåtande till FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR).CESCR är ett FN-organ som övervakar att stater följer konventioner om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Det här görs bland annat genom att kommittén lämnar femårsrapporter till stater med bland annat anmärkningar och rekommendationer. Kommittén kommer att lämna sin konkluderande rapport till Sverige innan årets slut. Läs hela vårt utlåtande genom att följa denna länk.

Hjälp oss förändra Sveriges narkotikapolitik

Förändring kräver engagemang. Som medlem hjälper du oss i kampen för kunskap, humanism och skademinimering inom en mycket viktig hälsofråga.

/* */