Vi medverkar på CND i Wien 2023

14 Mar, 2023Nyheter

I år är Ellinor och Jennie (ordförande Brukarföreningen Stockholm) med på CND i Wien tillsammans med vår norska systerförening.

CND (The Commission on Narcotic Drugs, Narkotikakommissionen) är en funktion i FN:s ekonomiska och sociala råd. Kommissionen är det centrala narkotikapolitiska organet inom FN. Konferensen hålls årligen under en vecka i Wien och utöver det officiella programmet hålls sidoevenemang som arrangeras av aktörer från hela världen, bland annat av FTR Norge.

Som NGO-representanter är man med som observatörer under själva mötet men har möjlighet att synliggöra sig och nätverka med andra föreningar och politiker utanför mötet.

/* */