Bli medlem
Förändring kräver engagemang

Genom ditt medlemskap blir du delaktig i att sätta skademinimering i fokus hos svensk narkotikapolitik. Intäkterna från ditt medlemskap hjälper oss att:
Göra skillnad
Sverige har en av Europas högsta drogrelaterade dödlighet. Vi är i stort behov av nytänkande i narkotikapolitiken. Genom ditt engagemang hjälper du oss göra skillnad och rädda liv.
Samla kunskap
Föreningen Tryggare Ruspolitik arbetar kunskapsbyggande genom seminarier, workshops och föreläsningar för medlemmar och andra.
Samarbeta
Genom medlemsmöten och publika tillställningar sätter vi individer, grupper och organisationer i kontakt med likatänkande.
Swish: 123 258 05 20
Bankgiro: 5331-0678
Vi erbjuder två typer av medlemskap samt möjligheten att skänka en valfri donation. Vi hanterar inbetalningar via Swish och Bankgiro.

I samband med registrering av medlemskap skickar vi ett välkomstmeddelande till dig som angivit e-postadress. Medlemskap varar i 12 månader och kan avslutas när som helst genom att kontakta oss. Läs mer om dina rättigheter i enlighet med GDPR här.
1. Medlemskap
100 kr
Visa ditt stöd och bli medlem. Ju fler medlemmar vi får, desto starkare blir vår röst!

Märk gärna din inbetalning med e-postadress (ej obligatoriskt).
2. Eldsjäl
400 kr
Brinner du för vår sak? Välj då ett medlemskap som stöder vår verskamhet lite extra. Stort tack!

Märk gärna din inbetalning med e-postadress (ej obligatoriskt).
3. Donation
Valfri summa*
Vi tar tacksamt emot alla typer av donationer via Swish. Ingen summa är för liten.

*Donationer som överstiger 99 SEK resulterar i medlemskap. Märk då gärna din donation med e-postadress (ej obligatoriskt). Vill du inte bli medlem märker du donationen med "EJ MEDLEM".
Dataskyddsförordningen (GDPR)

Föreningen Tryggare Ruspolitik värnar om sina medlemmars integritet och följer principerna bakom Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att vi inte behandlar fler personuppgifter än vad som lämnats för ändamålet (medlemsregister). De används inte för något annat än detta ändamål och förvaras i enlighet med GDPR och delas ej med tredje part. Du kan när som helst begära utträde ur föreningen och medlemsregistret genom att kontakta oss. Läs mer om dina rättigheter i enlighet med GDPR här.