Vetenskap

Fakta - inte politisk moralism
Föreningen Tryggare Ruspolitik står för vetenskap och forskning
Denna blinda fläck har blivit så grundläggande att regeringen blankt vägrar att utreda vilken effekt den alltmer resurskrävande och tvivelaktiga kriminaliseringen har haft, om någon.
När Sverige ställs inför svåra situationer så slår vi oss ofta stolt för bröstet med påståendet att vi är ett land som fokuserar på fakta, lyssnar på experter och prioriterar vetenskap. Ett tydligt exempel är krisen kring viruset Covid-19 under våren 2020 där senaste forskningen kring epidemiologi blivit en nationell angelägenhet.

Tyvärr har frågor om droger och berusningsmedel länge varit undantaget från detta. Narkotikapolitiken har i decennier använts som ett tacksamt verktyg för politiker att visa handlingskraft. Fakta, proportionalitet och ändamålsenlighet har blivit sekundärt i förhållande till slagkraftiga mantran om att "stoppa knarket". Denna blinda fläck har blivit så grundläggande att regeringen blankt vägrar att utreda vilken effekt den alltmer resurskrävande och tvivelaktiga kriminaliseringen har haft, om någon.

Föreningen Tryggare Ruspolitik vill ändra på det. Svåra frågor kräver fakta och expertis. Vi tycker att Sveriges riksdag och regering ska lyssna på vad kriminologer säger om kriminalpolitik och vad beroendeforskare säger om beroende, precis som de bör lyssna på vad forskare inom epidemiologi och folkhälsovetenskap säger om folkhälsan.
Vetenskapen är internationell
När världen går framåt står Sverige still
Föreningen Tryggare Ruspolitik anser att FN har rätt och att Sverige har fel.
Trenden mot en mer human narkotikapolitik baserad på vetenskap har varit tydlig internationellt under en längre tid. Tyvärr är Sverige sämst i klassen i frågan och har valt att ignorera Förenta Nationerna och Världshälsoorganisationen WHO när det internationella samfundet dragit slutsatser från den forskning som finns.

En stor FN-rapport från 2019, författad av 31 FN-organ under ledarskap av generalsekreteraren António Guterres, konstaterade att en narkotikapolitik baserad på straff och förbud är "ineffektiv i att reducera drogsmuggling eller hantera icke-medicinskt användande och tillgång" och att sådan politik "underminerar mänskliga rättigheter och välbefinnande för människor som brukar droger, deras familjer och samhällen".

Föreningen Tryggare Ruspolitik anser att FN har rätt och att Sverige har fel. Vi vill också understryka att budskapen som finns i föreningens plattform inte alls är radikala i en internationell kontext, eller ens om vi blickar tillbaka till ett Sverige för några decennier sedan, vi företräder den officiella linjen från världssamfundet.

Även våra grannländer har bytt spår när Sverige står kvar. Norges regering har till exempel lagt förslag i linje med FN:s och WHO:s rekommendationer om avkriminalisering och skademinimering.
En narkotikapolitik byggd på forskning
Vi satsar på samarbeten med experter både i Sverige och internationellt
Föreningen Tryggare Ruspolitik är en ideell förening vars syfte är att bidra till en vetenskaplig syn i Sverige på berusningsmedel och dess effekter på individ och samhälle. Vi satsar därför på samarbeten med experter både i Sverige och internationellt. Vi var stolta medarrangörer till Nordic Reform Conference i Oslo 2019. Här nedan samlar vi inlägg i den svenska narkotikadebatten från ledande forskare som har en rådgivande roll till Föreningen Tryggare Ruspolitik.

Henrik Tham, Tidskrift för Kriminalvård nr 4 2019

Ted Goldberg, 27 november 2019

Ted Goldberg, 14 november 2019

Henrik Tham - 7 juni, 2019

Forskardebatt - hur skadligt är cannabis och vilken politik minskar skadorna mest?
0:05 - Introduktion med Ina Roll Spinnangr, ordförande i FTR Norge.
2:20 - Svend Davanger, professor vid universitetet i Oslo. Ämne: hur skadligt är cannabis?
22:30 - Amir Englund, forskare vid King's College London. Ämne: hur skadligt är cannabis?
48:30 - Panelsamtal. Ämne: vilken politik minskar skadorna mest?
1:29:00 - Skademinskande råd från Andreas Wahl Blomkvist, ledare av FTR:s forskningsråd i Norge.
26 oktober 2018. Temamöte arrangerat av Foreningen Tryggere Ruspolitikk i Norge