7 Juni, 2019

"Sverige måste backa från ett skadligt knarkkrig"

«Det är också ett något märkligt argument att Polisen med mer lagstöd skulle kunna komma åt de kemiskt konstruerade drogerna. Tillverkarna kommer hela tiden att ligga steget före genom att ändra en molekyl.»
Henrik Tham
Professor Emeritus vid Kriminologiska Instutitionen, Stockholms Universitet
Vetenskaplig rådgivare, Föreningen Tryggare Ruspolitik
» Länk till debattartikel hos SvD

På Svenska Dagbladet Debatt den 1 juni hävdar Kai Knudsen, Steve Alm och Lennart Karlsson att den svenska drogpolitiken haft en preventiv effekt och att försök att liberalisera politiken kommer att leda till ökade skadeverkningar.

Artikeln följer ett välkänt mönster: Den narkotikarelaterade dödligheten har ökat först sedan 2006 och beror på nya medel på internet och att Polisen inte har tillräckligt lagstöd för att kunna gripa i effektivt, en av- eller nedkriminalisering av cannabis minskar inte den organiserade brottsligheten då den då går in på andra narkotikamarknader, och enstaka exempel från delstater i USA som liberaliserat politiken får stå som bevis för att en sådan politik kommer att misslyckas. Till detta kommer att debatten ska polariseras mellan dem som står för den nuvarande svenska politiken och kritikerna som påstås vilja legalisera de flesta droger.

Den narkotikarelaterade dödligheten har ökat i stort sett kontinuerligt sedan 50 år tillbaka (se figur). Den "puckel" på kurvan som visar sig runt sekelskiftet ändrar inte trendens utseende. Sverige skiljer sig här negativt både vad gäller nivå och utveckling från andra europeiska länder. Att detta skulle beror på att vissa preparat hittar just till Sverige eller att just svenska poliser inte har tillräcklig tillgång till tvångsmedel är inte särskilt troligt.
Kanske har Sverige något att lära av länder som inte har samma katastrofala utveckling av den narkotikarelaterade dödligheten. Schweiz, t.ex. har prövat sig fram för att minska skadorna av narkotika. När politiken inte har varit framgångsrik har man sökt sig andra vägar. Sedan mer än två årtionden går nu den narkotikarelaterade dödligheten ned I Schweiz (se figur).
För övrigt är det inte klart varför en avkriminalisering av bruk av narkotika eller en reglerad cannabisförsäljning måste leda till ökad konsumtion av kokain.
Den organiserade brottsligheten är alltid möjlig att komma dragande med för att ge en mer skrämmande bild av verkligheten. I en nyutkommen rapport från Brå visas hur cannabisförsäljningen är nära knuten till skjutningarna i utanförskapsområdena. Inför förslaget att narkotikatillgången då kanske skulle kunna regleras på annat sätt, och därigenom möjligen minska antalet mord av unga män, så inför artikelförfattarna ett nytt hot. Redan idag, påstås det, har den organiserade brottsligheten gått in på kokainmarkanden i de utsatta områdena i Sverige. Frågor måste då ställas vilka som stod för kokainförsäljningen tidigare, varför detta sker nu när det tydligen finns en lukrativ cannabismarknad, och om den organiserade brottsligheten är konstant och oberoende av efterfrågan på varor och tjänster? För övrigt är det inte klart varför en avkriminalisering av bruk av narkotika eller en reglerad cannabisförsäljning måste leda till ökad konsumtion av kokain.

Det är också ett något märkligt argument att Polisen med mer lagstöd skulle kunna komma åt de kemiskt konstruerade drogerna. Tillverkarna kommer hela tiden att ligga steget före genom att ändra en molekyl. Alternativt vore det kanske möjligt att reglera olika droger och på ett korrekt sätt upplysa om de risker som finns med olika preparat.
Vad som krävs är en systematisk genomgång av erfarenheter från länder som försöker överge the war on drugs. Sveriges regering bör tillsätta en sådan utredning för att granska utfallet hittills.
Artikelförfattarna säger att frågan om legalisering är komplicerad och att det är "viktigt med ödmjukhet och respekt för svårigheterna att tolka tillgängliga fakta". Detta hindrar dem dock inte från att avsluta artikeln med orden: "Den enda säkra slutsats man kan dra av tillgängliga fakta är att ökad tillgänglighet av droger ger ökade skadeverkningar med fler som hamnar i missbruk och beroende och får ett eländigt liv".

Någon sådan slutsats kan nu inte dras från artikeln. Det räcker inte att göra några nedslag i andra länders och delstaters narkotikapolitik och samtidigt utelämna andra erfarenheter av en liberaliserad politik. Vad som krävs är en systematisk genomgång av erfarenheter från länder som försöker överge the war on drugs. Sveriges regering bör tillsätta en sådan utredning för att granska utfallet hittills. Utredningens uppgift bör också vara att utvärdera den svenska narkotikapolitiken. Någon sådan officiell utredning har inte genomförts efter mer än 50 år med "narkotikaproblemet".
Template id: 6527907