Bli medlem

Medlemskap är kostnadsfritt till och med årsmötet 2023. Gå med i Föreningen Tryggare Ruspolitik genom att kontakta oss på info@tryggareruspolitik.se.
Uppge förnamn och efternamn samt mailadress, telefonnummer och stad.
Dataskyddsförordningen (GDPR)
Föreningen Tryggare Ruspolitik värnar om sina medlemmars integritet och följer principerna bakom Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att vi inte behandlar fler personuppgifter än vad som lämnats för ändamålet (medlemsregister). De används inte för något annat än detta ändamål och förvaras i enlighet med GDPR och delas ej med tredje part. Du kan när som helst begära utträde ur föreningen och medlemsregistret genom att kontakta oss. Läs mer om dina rättigheter i enlighet med GDPR här.
Template id: 6584926