Arkiv

Detta har hänt - april-maj 2020
Ett urval av intressanta nyheter, artiklar och debattinlägg som ligger inom föreningens intressesfär. Åsikter som förekommer i länkade artiklar representerar inte nödvändigtvis Föreningen Tryggare Ruspolitik. Fakta som förekommer står vi förstås alltid bakom.
12 maj 2020
Vi kan inte ha en socialminister som ignorerar forskning, riksdagsutskott och sin egen expertmyndighets råd. Det är dags att oppositionen tar ställning – kräv en omfattande utredning av narkotikapolitiken, inklusive avkriminalisering, skriver Luf.
"Misstroendeförklara den faktaresistenta Hallengren"
12 maj 2020

Örnsköldsviks Allehandas liberala ledare: "Den svenska narkotikapolitiken ska utredas, inte en dag för tidigt"
"Sofia Mirjamsdotter: Det behöver inte vara förbjudet att knarka – regeringen bör lyssna på folkhälsomyndigheten"
11 maj 2020
Dagens Nyheters ledarskribent Lisa Magnusson: "Regeringen tycker att det är väldigt viktigt att lyssna på Folkhälsomyndighetens forskare – så länge de kommer fram till rätt saker."
"Lisa Magnusson: Vår coronastrategi handlar inte om vetenskap"
11 maj 2020
P4 Stockholm om hur coronakrisen påverkar människor med beroendeproblem. Direkt från Brukarföreningens lokal i Johanneshov.
"Live Inslag på P4 Stockholm Eftermiddag om coronakrisen och droger"
11 maj 2020
När det blir svårt att få tag på heroin i coronakrisens spår söker allt fler hjälp hos beroendevården. Men många lämnas utan hjälp. TT intervjuar bland andra Niklas Eklund, ordförande i Stockholms Brukarförening och styrelseledamot i Föreningen Tryggare Ruspolitik: "Ansvariga politiker måste agera nu, innan fler dör."
"Heroinbrist får fler att söka vård"
8 maj 2020
Folkhälsomyndigheten vill utvärdera straffen vid narkotikabrott. Men socialminister Lena Hallengren avfärdar detta. Ministern borde lyssna på expertmyndigheten, skriver Lucas Henriksson, Grön Ungdom.
"Ministern bör lyssna på Folkhälsomyndigheten"
8 maj 2020
"Lena Hallengrens vilt svängande förtroende för Folkhälsomyndighetens experter visar på hyckleriet i regeringens coronahantering", skriver Expressens ledarredaktion när socialministern struntar i Folkhälsomyndigheten angående narkotikafrågan.
"Lena Hallengren plockar russinen ur folkhälsokakan"
8 maj 2020
Det är förbjudet att ta narkotika i Sverige och stora resurser läggs på att jaga droganvändarna. Nu går Folkhälsomyndigheten emot regeringen och vill utreda förbudet.
"Folkhälsomyndigheten: Utred förbudet att ta droger."
7 maj 2020
Regeringen vill gå emot internationell expertis och intensifiera jakten på droganvändare, nu genom att ändra postlagen så att polis och tull lättare ska få gå igenom medborgarnas post.
"Ny utredning: Brevbärare ska larma om knarkpost"
5 maj 2020
När länder stänger gränser och färre personer rör sig i samhället minskar tillgången till narkotika. Samtidigt riskerar den narkotikarelaterade dödligheten att öka om resurserna till hälso- och sjukvård och socialtjänst minskar till följd av coronapandemin, visar en rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES).
"Coronapandemin kan leda till ökad narkotikarelaterad dödlighet"
1 maj 2020
Cristina Stenbeck, Susanna Campbell, Sophia Bendz och Nordens första cannabisfond skjuter till pengar till serieentreprenören Josefin Landgårds satsning på CBD-olja.
"Deras CBD-olja lockar tunga namn: "Sverige ligger långt efter"
24 april 2020
I en trappuppgång hittas Adam död med en tom flaska handsprit bredvid sig. De sista månaderna i livet videobloggar han om hemlöshet, avgiftning och kampen att få hjälp. Varför gick det som det gick?
"Jag, Adam - en missbrukares videoblogg"
19 april 2020
De stängda gränserna i och med cornonapandemin märks nu på den svenska narkotikamarknaden. Polisen befarar att bristen på droger kommer att leda till fler utpressningar.
"Polisen: Risk för utpressningar när narkotikan sinar"
16 april 2020
Genom projektet Bostad först hoppas Eskilstuna kommun och Stadsmissionen att kunna hjälpa bostadslösa till ett bättre liv. Utan krav på drogfrihet eller nykterhet kommer några hemlösa att erbjudas en lägenhet.
"Hemlösa ska erbjudas bostad – utan krav på nykterhet"
14 april 2020
Intervju med vår ordförande Christine Wallmofeldt av norska Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
"På tide med svensk rusreform"
9 april 2020
Människorättsorganisationer larmar om hemlösas situation under coronapandemin - vill se nationell krisplan. Men över 30 000 personer i Sverige har inte möjlighet att följa myndigheternas råd - då de inte har ett hem.
"Amnesty kräver krisplan för hemlösa under pandemin"
April 2020
Reportage i Situation Stockholm med bland andra FTR från sida 30.
"Ny riktning"
Bli en av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!
Detta har hänt - januari-mars 2020
Ett urval av intressanta nyheter, artiklar och debattinlägg som ligger inom föreningens intressesfär. Åsikter som förekommer i länkade artiklar representerar inte nödvändigtvis Föreningen Tryggare Ruspolitik. Fakta som förekommer står vi förstås alltid bakom.
28 mars 2020
Martha Wicklund, oppositionsråd Vänsterpartiet Örebro, ställer sig bakom en avkriminalisering av eget bruk: "Det finns stora brister i svensk narkotikapolitik – vi måste nu se till att hitta lösningar som fungerar och lyssna på vad forskningen, vården och polisen har att säga."
"Avkriminalisera eget bruk av narkotika"
28 mars 2020
En socialsekreterare döms i hovrätten till villkorlig dom och dagsböter för tjänstefel.
Åtalet kretsar kring ett felaktigt omhändertagande av en kvinna med missbruksbakgrund.
"Tjänstefel när socialsekreterare lät ogrundad missbruksvård fortsätta"
23 mars 2020
Priset på heroin uppges ha ökat med 30 procent i Stockholm. I Göteborg berättar försäljare att kokainpriset stiger medan situationen i Malmö ännu uppges vara stabil, enligt tidningen Alkohol & Narkotika.
"Narkotikapriserna förväntas stiga i spåren av corona"
22 mars 2020
När världen stänger gränserna för att stoppa coronasmittan stoppas också flödena av illegala droger som heroin. Men bland missbrukare växer oron för att många kommer att dö när de i desperation blandar olika preparat.
"Virusstängda gränser ökar risk för överdoser."
19 mars 2020
Joacim Wallgren, biträdande jurist på Advokatfirman De Basso och styrelseledamot i Föreningen Tryggare Ruspolitik, sågar justitieminister Morgan Johansson (S) i dagens juridik:
"Johansson står exempelvis tydligt bakom en politik starkt influerad av lobbyistorganisationen Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS), som länge fört en ohederlig narkotikadebatt med argument utan grund i modern och relevant forskning. Koppling mellan cannabisbruk och terrordåd och mord i Sverige, seminarier med föreläsare som hävdar samband mellan cannabisbruk och satanism, lögner i forskningsfrågor kring sprututbytet i hopp om att påverka den politiska opinionen är endast några exempel."
"Narkotikadebatten kännetecknas av symbolpolitik och osaklighet"
19 mars 2020
Att viss typ av narkotika minskar i Sverige i samband med krisen kring Covid-19 kan få konsekvenser:
– Antalet konflikter och våldsbrott riskerar att öka, säger Linda H Staaf, chef för Noas underrättelseenhet.
"Noa: Mindre narkotika kan leda till fler våldsbrott"
18 mars 2020
Att tvätta händerna är en grundläggande försiktighetsåtgärd mot coronaviruset. Men det kan vara svårt för bostadslösa – som inte heller har möjlighet att stanna hemma när de känner sig sjuka.
"Svårt för hemlösa med isolering och handtvätt"
16 mars 2020
Synnerligen grovt våld. Det är vardag för en majoritet av kvinnor i missbruk, en grupp särskilt utsatta i Sverige som sällan får det stöd de behöver och har rätt till enligt lag. Det är hög tid att sluta villkora skyddet till våldsutsatta kvinnor, skriver bland andra Olga Rosengren, Qjouren Väst.
"Sveket mot kvinnor i missbruk är en skam för samhället"
10 mars 2020
Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet och Petter Karlsson, doktorand i socialt arbete vid Lunds universitet, kritiserar socialminister Lena Hallengren (S) för att hon vill utesluta frågor om avkriminalisering från en statlig utredning om narkotikapolitiken.
"Inga forskare vill delta i en riggad utredning, Hallengren"
6 mars 2020
Slopa »visionen om det narkotikafria samhället« och stäng inte dörren för avkriminalisering är några av S-studenters krav på den utredning av den svenska narkotikapolitiken som ett enigt socialutskott tagit initiativ till, skriver tre representanter för S-studenter.
"S-studenter: Pröva avkriminaliserad droganvändning"
4 mars 2020
Hjälp i stället för straff bör vara den röda tråden även i en översyn av den svenska narkotikapolitiken. Det skriver Björn Fries och Christina Gynnå Oguz.
"Stort behov av fakta i narkotikafrågan"
2-6 mars 2020
Johan Lindskog representerade FTR Sverige på den åriga konferensen arrangerat av FN (CND) i Wien den 2-6 mars.
The Commission on Narcotic Drugs (CND) är en funktion av FN:s ekonomiska och sociala råd. Kommissionen är det centrala narkotikapolitiska organet inom FN.
Här är Johan med Norges hälsominister Bent Høie som ledde den norska delegationen och berättade i FN om regeringens seminarium om den pågående rusreformen.
29 februari 2020
Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet: "I vårt samhälle utsätts beroende av narkotika för en enorm stigmatisering. De stämplas som brottslingar som ska straffas i stället för att rätteligen få adekvat vård på sjukhus eller behandling."
"V: Narkotikapolitken måste rädda liv"
28 februari 2020
Aftonbladets Oisin Cantwell: Socialminister Lena Hallengren hade få svar då Centerns Anders W Jonsson argumenterade mot den katastrofala svenska narkotikapolitiken.
"Socialministerns trötta narkotikapolitik blev utklassad"
27 februari 2020
Bengt Svensson, professor emeritus i socialt arbete med inriktning på missbruk vid Malmö Universitet, är en av Sveriges främsta forskare på området. Han har sammanfattat den norska utredningen och vad den kan komma att betyda för Sverige.
"Utredning banar väg för rusreform i Norge"
26 februari 2020
Sverige är ett av få demokratiska länder i världen där inte bara narkotika, utan även själva bruket av narkotika, är olagligt. Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson vill nu att bruket ska utredas.
"Centerpartiet: Utred förbudet av narkotikabruk"
26 februari 2020
Det här är rena trakasserier från polisen, säger "Johan" som tvingats lämna åtta urinprov på två år till polisen. Alla prover var negativa. Han är inte ensam om att testas för droger upprepade gånger utan resultat. Nästan hälften av polisens provtagning på minderåriga är negativa, visar SVT:s granskning.
"Drogtestades åtta gånger på två år – var oskyldig"
26 februari 2020
Polisen är fel ute när man jagar droganvändare med urinprover. Det anser en av världens främsta experter på området.
– Straff har ingen effekt på missbruk, säger Markus Heilig, professor i psykiatri och expert på beroendesjukdomar.
Forskare: "Polisen ska inte jaga missbrukare"
25 februari 2020
Henrik Tham: Försvararna av kriminalisering av bruk har aldrig lyckats visa att den är positiv för att förebygga dödlighet och andra skador.
"Humant att avkriminalisera bruk och sluta med tvångstestning"
25 februari 2020
När socialminister Lena Hallengren kategoriskt avfärdar tanken på en avkriminalisering av narkotika för eget bruk, uppvisar hon ett vetenskapsförakt och en närmast religiöst dogmatisk syn på ett stort samhällsproblem, som inte är värdigt Sverige, skriver Frans Sporsén, liberal debattör.
"Avkriminalisera eget bruk av narkotika - för att rädda liv"
22 februari 2020
Har Lena Hallengren och Morgan Johansson överhuvudtaget satt sig in i vad som sker internationellt kring synen på narkotikapolitik? Det frågar Christina Gynnå Oguz och Björn Fries.
"Er moralistiska politik äventyrar liv varje dag"
22 februari 2020
Svensk förening för beroendemedicin: vi kräver att denna viktiga del av narkotikapolitiken utreds.
"Misstag av Hallengren att inte utreda avkriminalisering"
15 februari 2020
SvD:s ledarskribent Ivar Arpi: Socialminister Lena Hallengren (S) vägrar utreda alla delar av svensk narkotikapolitik. Det är ett säkert sätt att fortsätta med misslyckandet. Hur kan mer kunskap vara ett problem?
Ivar Arpi: S är höga på mossig knarkpolitik
14 februari 2020
En minister som aktivt vill hindra vetenskaplig utveckling inom sitt område sviker sitt uppdrag. Det skriver C-politikern Niels Paarup-Petersen med anledning av en översyn av narkotikapolitiken.
C-politiker: Socialministern sviker sitt uppdrag
14 februari 2020
Socialminister Lena Hallengren är positiv till en utvärdering av narkotikapolitiken, som riksdagens socialutskott nu ställt krav på. Men dörren är fortsatt stängd för att utreda avkriminalisering av narkotika för eget bruk.
– Det är inte aktuellt, säger S-ministern till SvD.
S-ministern: Inte aktuellt med avkriminalisering
13 februari 2020
Sverige har aldrig gjort en forskningsmässig utvärdering av narkotikapolitiken. Att alla partier ställer sig bakom det är historiskt, säger kriminologiprofessorn Henrik Tham till SvD.
Forskare: Positivt om eget bruk avkriminaliseras
13 februari 2020
Det har kallats för riksdagens sista tabu. Men nu vill ett enigt socialutskott att regeringen utreder svensk narkotikapolitik. Så gick det till när debatten som har lett fram till beslutet blossade upp igen.
Guide i Svenska Dagbladet: Så tog narkotikadebatten fart igen
13 februari 2020
S stänger inte dörren för att en utvärdering leder till att narkotika för eget bruk avkriminaliseras. "Det beror på vad utvärderingen landar i", säger Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet, efter att man enhälligt beslutat att kräva en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken.
Press på regeringen – S kan svänga i narkotikafrågan
13 februari 2020
"Nu är tramadol den näst vanligaste drogen", säger Maria Almazidou, enhetschef på mottagningen Maria Malmö.
"Nu är tramadol den näst vanligaste drogen"
13 februari 2020
Över 3,6 miljoner tabletter av det narkotikaklassade läkemedlet tramadol har beslagtagits av tullen de fyra senaste åren.
Är Sverige på väg att följa i USA:s fotspår?
– Sverige har en opioidepidemi, säger Oscar Lindvall, chef för Tullverket i Region Syd.
Tullen: "Sverige har en opioidepidemi"
13 februari 2020
Regeringen bör utvärdera och utveckla svensk narkotikalagstiftning. Det står klart efter en omröstning i riksdagens socialutskott under förmiddagen. Samtliga åtta partier i utskottet var eniga i frågan.
"Riksdagen överens om att se över svensk narkotikalagstiftning"
8 februari 2020
Socionomen och författaren Christine Wallmofeldt blir ny ordförande i Föreningen Tryggare Ruspolitik.
Styrelsen Föreningen Tryggare Ruspolitik 2020
4 februari 2020
Marcus Määttä, jurist och journalist som tidigare forskat om svensk narkotikalagstiftning vid Örebro universitet: Prioriteringarna har även lett till att Brottsförebyggande rådet undrar om polisens beteende fortfarande kan anses som rättssäkert.
"Knark må vara skadligt – men narkotikapolitiken är värre"
3 februari 2020
Tyvärr vägrar många politiker att utgå från något annat än en utopisk situation – ett narkotikafritt samhälle, skriver Niels Paarup-Petersen (C), riksdagsledamot.
""Kan det vara så att andra länder har en bättre, effektivare, narkotikapolitik?"
28 januari 2020
Avskaffa kriminalisering av eget bruk, men låt innehav, tillverkning och försäljning av narkotika vara olagligt även i fortsättningen. Det skriver Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.
"Svensk narkotikapolitik motsvarar inte hur kunskapen har utvecklats"
27 januari 2020
Fentanyl tog över hundra människors liv 2017. Förra året dog två personer av drogen, visar ny statistik från Rättsmedicinalverket som TT tagit del av.
"Svensk fentanylepidemi har stannat av"
25 januari 2020
Svenska skolor fortsätter att anlita en organisation med nära band till scientologirörelsen för drogföreläsningar – trots åratal av kritik.
– Det är bara snömos, det finns inget som helst vetenskapligt innehåll i detta, säger Björn Johnson, drogforskare på Malmö universitet.
"Skolor köper droginformation från scientologirörelsen"
13 januari 2020
De som dör av överdos har oftast inte alls gått under samhällets radar.
Det sista levnadsåret rymmer mycket ofta kontakt med vård, socialtjänst eller kriminalvård, enligt en ny studie kring 180 sådana dödsfall i Skåne.
"Döda i överdos var välkända av samhället"
13 januari 2020
Rasmus Ling, riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (MP): "Att påstå att den förda politiken varit tillräcklig duger inte, då tar man inte problemen på allvar."
"Kasta skygglapparna kring drogproblemet "
5 januari 2020
Användningen av medicinsk cannabis har ökat. Nu startas vårdenheter inriktade på preparaten, som enligt bolaget bakom kan användas mot "stressbesvär"
"Vårdbolag vill behandla stress – med cannabis"
3 januari 2020
"Den som riskerar att straffas för ett drogberoende kommer att vara mindre benägen att söka vård."
Det här skriver Joakim Broman i Blekinge Läns Tidning.
"Bort med moralismen i drogpolitiken"
3 januari 2020
MP-toppen Rasmus Ling vill se över svensk narkotikalagstiftning – bland annat vill han utreda effekterna av att avkriminalisera och legalisera cannabis.
"MP-topp vill utreda avkriminalisering och legalisering av cannabis"
Bli en av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!
Detta har hänt - oktober-december 2019
Ett urval av intressanta nyheter, artiklar och debattinlägg som ligger inom föreningens intressesfär. Åsikter som förekommer i länkade artiklar representerar inte nödvändigtvis Föreningen Tryggare Ruspolitik. Fakta som förekommer står vi förstås alltid bakom.
31 december 2019
Situation Sthlm intervjuade några av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik.
30 december 2019
Som "radiobilssnut" kom han i kontakt med narkotika dagligen. Polisen Erik Petschler ser motsatt effekt av den repressiva politiken i sitt dagliga arbete.
"Folk drar sig för att ringa efter hjälp vid överdoser"
27 december 2019
"Skolan bör inte upprepa myter som att alla droger är lika livsfarliga, att de flesta som provar cannabis blir beroende eller får psykoser etcetera."

Amir Englund,
cannabinoidforskare på beroende och psykosavdelningen vid Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King's College London
Joar Guterstam, specialistläkare, medicine doktor, Karolinska Institutet
Björn Johnson, professor i socialt arbete, Malmö Universitet
"Överdriva riskerna med cannabis gynnar ingen"
28 december 2019
Kristdemokraterna gör om i narkotikapolitiken. Nu vill partiet se bättre lagar för att människor i missbruk ska få hjälp. Vändningen gör att riksdagen kan rösta om att utreda avkriminalisering redan 2020.
KD:s vändning: vill se över avkriminalisering
28 december 2019
Kristdemokraterna gör om i narkotikapolitiken. Nu vill partiet se bättre lagar för att människor i missbruk ska få hjälp. Vändningen gör att riksdagen kan rösta om att utreda avkriminalisering redan 2020.
KD:s vändning: vill se över avkriminalisering
27 december 2019
Stort reportage i Svenska Dagbladet om "politikens sista tabu."

Christina Örnebjär, ordförande Föreningen Tryggare Ruspolitik och tidigare riksdagsledamot för Liberalerna:
- Det är obegripligt att vi inte ser över narkotikapolitiken. Den är 30 år gammal. Få andra saker som vi hittade på för så länge sedan tycker vi fortfarande är en bra idé. Narkotikapolitiken är inte ens utvärderad, säger hon.
Politikens sista tabu: "Gör mig rädd att förlora jobbet"
22 december 2019
Aftonbladet granskar drogsituationen i Söderhamn: "De dör som flugor i den här kommunen. Det är så sjukt att det inte finns ord för det."
"Så fruktansvärt mycket knark i den här staden"
12 december 2019
Stockholmarna röker nästan 1,8 miljoner doser cannabis, snortar 33 670 linor kokain och tar över 451 000 doser amfetamin på en vecka, enligt siiffror framtagna av SVT:s Veckans brott, som drogtestade staden via avloppsvattnet under en oktobervecka 2019.
Undersökning visar: Stockholmare köper droger för 30 miljoner i veckan
5 december 2019
Politikerna i Danmark, Norge, Tyskland med flera har insett att för heroinmissbrukare är heroin på recept och övervakade injektionsrum rätt väg framåt. Det är dags för Sverige att göra detsamma, skriver specialistsjuksköterskan Jacob Lindroos.
"Heroin på recept kan rädda liv och spara pengar"
27 november 2019
Professor Ted Goldberg: Är det inte dags för Sverige att erkänna att vi inte har alla svar, och börja bidra till nödvändigt nytänkande inom det narkotikapolitiska området? Det skriver
"Sverige bör pröva sig fram inom drogpolitiken"
27 november 2019
Riksdagsledamoten Hanif Bali (M) vill utreda en statligt kontrollerad försäljning av cannabis för att rycka undan de kriminella gängens finansiering.
Hanif Bali: Utred legalisering av cannabis
25 november 2019
Anders Öfvergård undersöker hur vanligt knarket är i Sverige och hur mycket spår knarkandet lämnar på krogtoaletterna i Stockholms nattliv, som inledning på en tredelad dokumentär.
"Anders och knarket"
25 november 2019
Anders Öfvergård, programledare för tv-programmet "Anders och knarket" :
I 40 år har Sverige fört en narkotikapolitik med hårda tag mot enskilda missbrukare. Individer som egentligen är i behov av vård och ändrade förutsättningar.
Anders Öfvergård: Den som tar droger och åker dit får en jävla uppförsbacke
20 november 2019
"Men nu är alla platser i svenska fängelser fulla, vi har inte kapacitet nog att låsa in fler. Trots det minskar inte det kriminella våldet", skriver Maj Karlsson (V), socialpolitisk talesperson, Karin Rågsjö (V), talesperson i hälsopolitiska frågor, Linda Westerlund Snecker (V), rättspolitisk talesperson.
"Vi i Vänsterpartiet kan lösa gängvåldet"
14 november 2019
Ted Goldberg, professor i sociologi och rådgivare till Föreningen Tryggare Ruspolitik: "Att kriminella gäng kan tjäna pengar på droghandel beror dels på att det finns en efterfrågan på narkotika, särskilt cannabis, och dels på det inte finns någon legal tillgång."
"Vi måste inse faktum – drogerna kan inte utrotas"
13 november 2019
Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt föreslår avkriminalisering av bruk av narkotika i en intervju i Svenska Dagbladet: "Vi kan inte straffa bort ett missbruk"
"V: Avkriminalisera bruk för att stoppa gängvåldet"
12 november 2019
"Varför är svensk narkotikamarknad så våldsam och vad kan man göra åt det?", undrar PM Nilsson på Dagens Industris ledarredaktion och önskar att diskussionen om narkotikamarknaderna vore mer öppen i Sverige.
"Tala mer öppet om narkotikamarknaden"
12 november 2019
Författaren och kulturjournalisten Isobel Hadley-Kamptz på Expressen ser en cannabislegalisering som en dellösning på gängkriminaliteten.
"Nu är det dags att legalisera cannabis"
11 november 2019
"Det handlar om cannabis", säger Malmös polischef Stefan Sintéus angående det senaste våldsdådet i Malmö där en 15-åring sköts på öppen gata.
"Tre teorier om mordet på 15-åringen"
12 november 2019
Liberalernas partistyrelse föreslår att injektionsrum ska testas regionalt. "Vården för missbrukare måste utgå från evidens", skriver Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd (L) i Stockholm och partistyrelseledamot.
"Bättre hälsa och färre dödsoffer med injektionsrum"
11 november 2019
Statsminister Stefan Löfven (S) ser ingen anledning att se över svensk narkotikapolitik – trots ett starkt samband mellan platser där det skjuts och där det säljs narkotika.
Löfven: "Slå till mot narkotikan ännu hårdare"
1 november 2019
Om alternativet är att överdoser sker oövervakat i en gatugränd, som ofta sker i dag, är det då verkligen etiskt försvarbart att inte införa injektionsrum?, frågar sig Fredrik Leijerstam, leg läkare, specialist i allmänmedicin; ledamot för Miljöpartiet, regionfullmäktige, Region Uppsala samt Lucas Henriksson och Julius Eberhard, Grön Ungdom i en debattartikel i Läkartidningen.
"Injektionsrum är del av en kunskapsbaserad narkotikapolitik"
13 oktober 2019
SVT reder ut vad vetenskapen vet och inte vet om riskerna med Cannabis. Medverkar gör bland andra Joar Guterstam, beroendeläkare och forskare vid Karolinska Institutet samt Amir Englund, cannabinoid-forskare vid King's College London.
"Cannabis – farligare än du tror?"
13 oktober 2019
Liberalernas partistyrelse vill införa injektionsrum. Anna Starbrink, sjukvårdspolitisk talesperson för Liberalerna, säger att det handlar om att ta ansvar för människor som lever i utsatthet: "Jag önskar att det inte fanns något beroende över huvud taget, men här handlar det ju om att försöka minska narkotikans skadeverkningar", säger hon till Sveriges radio Ekot.
"L vill rädda liv genom att öppna injektionsrum"
10 oktober 2019
Upsala Nya tidnings ledarredaktions Gustav Juntti: "I Sverige pratar drottningen, ledande socialdemokrater och moderater samt KD och SD om ett narkotikafritt samhälle. De flesta runtomkring har slutat lyssna. Det lär bli nya fatala rekord kommande årtionde."
"Norge nästa land att ignorera Sverige"
9 oktober 2019
Polisen i Göteborg slår larm om att de påträffar allt fler skolungdomar i staden som är höga på kokain eller amfetamin. Men en nya rapport från Göteborgs stad visar inte på någon sådan ökning.
"Trots polisens larm: Svårt att bevisa ökat kokainbruk"
8 oktober 2019
Riksdagsledamöterna Dag Larsson (S), Sultan Kayhan (S), Kadir Kasirga (S) vill ta fram en nationell strategi för att minska den narkotikarelaterade dödligheten och öka forskningen kring hur narkotikamissbruk kan förebyggas.
"Ta dödsfallen bland narkomaner på allvar"
2 oktober 2019
Polisens Nationella operativa avdelning analyserar att tullverket och polisens beslag inte påverkar drogmarknaden och bruket.
"Narkotikabeslag ger liten effekt på gatan"
1 oktober 2019
Amanda Sokolnicki, Dagens Nyheters ledarredaktion: "Sverige borde följa det danska exemplet. Fixrum är bra för både missbrukare och deras omgivning."
"Hjälp missbrukare att injicera – men på ett säkert sätt"
Bli en av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!
Detta har hänt - juli-september 2019
Ett urval av intressanta nyheter, artiklar och debattinlägg som ligger inom föreningens intressesfär. Åsikter som förekommer i länkade artiklar representerar inte nödvändigtvis Föreningen Tryggare Ruspolitik. Fakta som förekommer står vi förstås alltid bakom.
23 september 2019
Folkhälsomyndigheten konstaterar att 30-44-åringar är den grupp där cannabisbruket tycks öka mest.
"Cannabisbruket ökar bland 30- till 44-åringar"
20 september 2019
FTR:s Sveriges vice ordförande och grundare Johan Lindskog delar tillsammans med Ina Roll Spinnangr i FTR Norge ut Rusreformpriset 2019 till Norges hälsominister Bent Høie.
"Rusreformprisen 2019 går til Bent Høie"
19 september 2019
Regeringens budgetproposition innebär en halvering av anslaget till ANDT- och spelförebyggande arbete.
"Inga nya pengar till ANDT"
11 september 2019
Ett 60-tal demonstranter vid Sveriges Riksdag i Stockholm för avkriminalisering av cannabis och för tillgång till medicinsk cannabis.
"De kräver sin rätt till smärtlindring"
5 september 2019
När Accent frågar: Hur många är beroende? Av vilka preparat? Vilken vård kan man få? svarar Markus Heilig, psykiater och beroendeforskare vid Linköpings universitet, att ingen vet.
"Beroendeforskaren: Riktlinjerna är ett slag i luften"
31 augusti 2019
På årsdagen av Björns död hölls en manifestation i Stadsparken i Örebro med budskapet "rädda nästa".
"Tre om dagen dör, det är inte klokt", säger Björns mamma Tina Eklund som menar att narkotikapolitiken i Sverige måste förändras.
Föreningen Tryggare Ruspolitiks ordförande Christina Örnebjär var inbjuden som talare vid manifestationen.
Tina kämpar för döde sonens önskan: "Mamma, du måste rädda nästa"
26 augusti 2019
Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot (C): Att regeringen blir hög på klassretorik hjälper inte i kampen mot drogerna.
"Vi måste våga titta på avkriminalisering"
22 augusti 2019
Hanna Bocander (M) och Johanna Hornberger (M) i Danderyd: "Stefan Löfven beskyller invånare i Danderyd för att vara de som knarkar mest. Det är mycket allvarligt när vår statsminister med felaktiga uppgifter försöker vinna en billig partipolitisk poäng."
"Svartmålningen av Danderyd tycks inte ha några gränser."
21 augusti 2019
Cecilia Magnusson, leg läkare och professor i epidemiologi vid Institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet: "Vi behöver skilja på droger och droger och på prov avkriminalisera bruk och innehav av cannabis Svenska politiker behöver närma sig narkotikafrågan med stor ödmjukhet och öppenhet."
"Politikerna bör experimentera med cannabis"
21 augusti 2019
Cirka 50 personer misstänks för narkotikabrott efter att polisen besökt en ravefest på hotellet Dragon Gate i Älvkarleby. I övrigt ska festen ha varit lyckad. Efter tillslaget på festivalen åtalas nu en polisman som varit där som festdeltagare.
"Polis gick på rave på Dragon Gate – åtalas för narkotikabrott"
19 augusti 2019
Journalisten Theo Hagman Rogowski: "Regeringens nya hårdare tag mot narkotikan är en fortsättning på en redan bevisat misslyckad politik"
"Så riskerar polisen att driva upp konsumtionen av knark"
18 augusti 2019
Pontus Almquist, Uppsala Nya Tidnings ledarredaktion: "Svensk narkotikapolitik har nått vägs ände"
"Avkriminalisera knarket."
15 augusti 2019
När Stefan Löfven går till attack mot droganvändningen följer han en lång politisk tradition av att måla ut knark som osvenskt. Magnus Linton, journalist som länge skrivit om narkotikapolitik, skärskådar retoriken.
"Magnus Linton: Sanningen om Sverige och knarket är ingen valvinnare"
15 augusti 2019
Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot och ordförande i Riksdagens Socialutskott (KD), Michael Anefur, riksdagsledamot, socialpolitisk talesperson (KD)
Pia Steensland, riksdagsledamot, docent och beroendeforskare vid Karolinska Institutet (KD): "Men det som är allra mest upprörande med regeringens nya narkotikapolitik är bristen på besked kring vård och behandling."
"Bisarrt – och rejäla missar om droger, S"
14 augusti 2019
Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet sågar regeringens satsning mot narkotika. "Det var oerhört tunt. Jag hade hoppats på att de skulle utreda frågan om avkriminalisering av eget bruk, så som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har föreslagit."
Regeringens åtgärder sågas: "Inget nytänkande"
13 augusti 2019
Regeringen vill nu göra en storsatsning för att minska narkotikaanvändningen i Sverige.
"Djursholm, Danderyd – det är där du har den största konsumtionen", säger statsminister Stefan Löfven (S) till Dagens Nyheter.
"Löfven: De rikas knarkande göder gängkriminaliteten"
8 augusti 2019
Forskning från Karlstad Universitet visar att svenska medborgare som brukar narkotika skräms bort från sjukvården.
"Rädsla för straff hindrar unga att söka hjälp"
1 augusti 2019
Ett stort antal missbrukare i Uppsala län har räddats av nässprayen naloxon som häver andningsstoppet i samband med överdoser.
"Flera missbrukares liv har räddats"
31 juli 2019
Margareta Barabash, Fria Moderata Studentföreningen i Stockholm: "Polisen klarar inte av att bekämpa de kriminella gängen, vars viktigaste verksamhet är narkotikahandel. Det är dags för Sverige att tillämpa den enda långsiktiga lösningen på problemet – legalisering av cannabis."
"Stoppa gängkrigen – legalisera cannabis"
31 juli 2019
En ny behandling mot hepatit C har gjort att antalet i Sverige som behandlar sig mot sjukdomen är fem gånger högre än innan behandlingen togs i bruk. I Stockholm jobbar man dessutom uppsökande eftersom många smittade har svårt att ta sig till vården.
"Sjukvården söker upp hepatit C-drabbade"
21 juli 2019
Minnesceremoni i Årstaviken i Stockholm på Den Internationella Brukardagen. "Det är för att hedra alla kamrater som dött under året", säger Niklas Eklund, ordförande i Brukarföreningen Stockholm.
Minnesdag för de som dött av droger: "Man går med en konstant sorg"
20 juli 2019
Sargon De Basso, försvarsadvokat och juridisk rådgivare åt Föreningen Tryggare Ruspolitik gästar advokatpodden för att prata avkriminalisering.
"Försvarsadvokaten Sargon De Basso - Avkriminalisera eget bruk av narkotika"
18 juli 2019
Angela de Cabo är döende i skelettcancer och lever med svår smärta. Efter en lång kamp har hon nu beviljats recept av Läkemedelsverket på den medicin hon tål bäst – medicinsk cannabis.
"Jag kan knappt tro att det är sant och är en enorm lättnad", säger hon.
"Dödssjuka Angelas kamp är över"
5 juli 2019
Christina Örnebjär, ordförande Föreningen Tryggare Ruspolitik, och Niklas Eklund, ordförande Stockholms Brukarförening: "Det krävs en grundlig genomgång av andra länders åtgärder inom narkotikaområdet. Detta bör vara en del av en större utredning där hela den svenska politiken noggrant undersöks."
"Obegripligt att inte drogpolitiken utvärderas"
4 juli 2019
Rikspolischefen tror att vi får vänja oss vid den nivån av skjutningar under många år framöver. "Det här kan fortsätta i fem-tio år till", säger Anders Thornberg till Aftonbladet.
"Vi får vänja oss vid skjutningarna"
2 juli 2019
Paradoxen är att Sverige samtidigt har fem gånger så många drogrelaterade dödsfall per år jämfört med resten av Europa, hävdar en av världens främsta experter på narkotikapolitik, Peter Reuter, professor i kriminologi vid Maryland University.

"Experten: Svensk narkotikapolitik ovanligt hård"
1 juli 2019
Otto Larsson och Måns Magnusson, Piratpartiet: "Vi har stött på unga som hållit sig borta från cannabis tills de fick information i skolan och på grund av de uppenbara felaktigheterna valt att själva testa drogen."
"Våga lita på ungdomar istället för att straffa dem"
Bli en av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!
Detta har hänt - april-juni 2019
Ett urval av intressanta nyheter, artiklar och debattinlägg som ligger inom föreningens intressesfär. Åsikter som förekommer i länkade artiklar representerar inte nödvändigtvis Föreningen Tryggare Ruspolitik. Fakta som förekommer står vi förstås alltid bakom.
30 juni-6 juli
Almedalsveckan där Föreningen Tryggare Ruspolitiks ordförande Christina Örnebjär i en folkbildande kampanj spred information om att rena verktyg räddar liv.
18 juni 2019
Högsta domstolen slår i en dom fast att cannabisolja med substansen THC ska klassas som narkotika, även om den framställts av industrihampa.
"Nu har HD sagt sitt i cannabismålet."
15 juni 2019
Christina Örnebjär väljs till ordförande för Föreningen Tryggare Ruspolitik. Christina är lärare i grunden och har bland annat varit riksdagsledamot och barnrättspolitisk talesperson för Liberalerna. Föreningens grundare och interim-ordförande Johan Lindskog kvarstår i styrelsen som vice ordförande.
11 juni 2019
Schweiz förra förbundspresident och inrikesminister Ruth Dreifuss och Peter Reuter, professor vid universitet i Maryland tilldelas det prestigefulla Stockholmspriset i kriminologi. Tidigare år har priset delats ut av drottning Silvia och Sveriges justitieminister, men inte detta år.
"2019 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi"
10 juni 2019
Oisin Cantwell kritiserar i en kolumn i Aftonbladet justitieminister Morgan Johansson (S) för att han avstår att dela ut Stockholmspriset i kriminologi: "Den mognad som krävs för föra en ansvarsfull narkotikapolitik saknas ännu i Sverige."
"Morgan Johansson vågar inte dela ut pris"
22 maj 2019
Enligt ett regeringsförslag ska Tullverket få nya befogenheter, bland annat möjligheter att inleda förundersökningar om narkotikabrott.
"Nya möjligheter för Tullverket att utreda narkotikabrott"
22 maj 2019
Moderaterna i Gävleborgs län skriver i en debattartikel att de är motståndare till skademinimerande åtgärder som räddar liv, såsom sprutbyte.
"Vi ser hellre att dessa pengar används till annat än att dela ut sprutor."
15 maj 2019
Professor emeritus Henrik Tham, Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet: "Den nuvarande narkotikapolitiken orsakar i stor utsträckning mer skada än narkotikakonsumtionen."
"Låt sjukvården ta ansvar för beroendesjukdomar"
14 maj 2019
Företrädare för Svensk förening för beroendemedicin: "Patienter som lider av beroende och samtidigt har andra psykiatriska problem bollas runt mellan olika instanser."
"Låt sjukvården ta ansvar för beroendesjukdomar"
14 maj 2019
Föreningen Tryggare Ruspolitik i debattartikel i Svenska Dagbladet, genom Christina Örnebjär: "Många insatser behövs inom narkotikapolitiken men svaret kan inte vara att jaga brukare. Vi vill att så få som möjligt lider, att så få som möjligt ska dö"
"Sverige för ett krig mot de som tar droger"
30 april 2019
Skarp kritik mot beroendevården i riksdagsdebatten om psykisk ohälsa och beroendesjukdomar. Ett helt enigt socialutskott uppmanade regeringen att införa ett huvudmannaskap vid samsjuklighet och flera riksdagsledamöter, bland annat Anders W Jonsson (C) och Karin Rågsjö (V) riktade kritik mot den repressiva narkotikapolitiken som helhet.
"Partierna sågar beroendevården"
28 April 2019
FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, Michele Bachelet vid Harm Reduction International Conference 2019:
"Det så kallade 'kriget mot drogerna' drivs av idén att hårda tag mot människor som använder droger - eller är inblandade i handeln av droger - kommer att få droganvändande att försvinna. Men vi vet, från erfarenheter, att det helt enkelt inte är sant. Efter decennier av denna approach, har länderna som adopterat den inte kommit närmare att bli 'drogfria'."
"Statement by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet"
27 april 2019
Hanna Wagenius, jurist, tidigare förbundsordförande CUF och debattör: "Missbruk är en sjukdom som kan förstöra livet inte bara för den som drabbas av det, utan även för människor runt omkring. Ändå har Sverige valt en narkotikapolitik som förvärrar läget. Det är dags att sluta se missbrukare som smutsiga och smittsamma, och börja se människan i stället."
"Missbrukare är också människor"
24 april 2019
Nära 300 unga personer i Sverige dog 2017 av en överdos. Det visar siffror som P3 Nyheter har tagit fram från Socialstyrelsen.
"Unga och drogdöden - P3 Nyheter Granskar"
16 april 2019
Patienter vid barn- och ungdomspsykiatrin testas rutinmässigt för drogmissbruk. Redan från tolv års ålder testas barnen i Västernorrland, enligt barn- och ungdomspsykiatrin själva.
"Tolvåringar som mår dåligt drogtestas som rutin på BUP"
16 april 2019
Christina Gynnå Oguz, tidigare departementsråd i Socialdepartementet med ansvar för narkotikafrågor och Björn Fries, tidigare nationell narkotikasamordnare åt regeringen:
"Det är dags för politikerna att släppa beröringsskräcken när det gäller narkotikafrågorna."
"Vård – inte straff – bör vägleda drogpolitiken"
16 april 2019
Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet och Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson för Vänsterpartiet: "Dagens beroendepolitik motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats."
"Välfärden måste omfatta personer med beroende"
Bli en av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!
Detta har hänt - januari-mars 2019
Ett urval av intressanta nyheter, artiklar och debattinlägg som ligger inom föreningens intressesfär. Åsikter som förekommer i länkade artiklar representerar inte nödvändigtvis Föreningen Tryggare Ruspolitik. Fakta som förekommer står vi förstås alltid bakom.
30 mars 2019
SVT Nyheter i enkät: Socialutskottet i riksdagen välkomnar SKL:s krav på utvärdering av lagen om kriminalisering av bruk av narkotika.
Majoritet i socialutskottet: Utvärdera kriminaliseringen av narkotikabruket
26 mars 2019
Det finns en grupp människor som ofta hamnar mellan stolarna i vården. De som är för sjuka för missbruksvården och för mycket missbrukare för psykiatrin.
"Välkommen till vården. En tecknad guide för dig med psykisk ohälsa och missbruk"
21 mars 2019
För första gången har det gjorts slumpvisa drogtester av eleverna i årskurs ett i gymnasieskolor i Karlskrona. Hittills har eleverna i två klasser genomgått tester – men ingen har åkt fast.
"Hittills ingen fast i skolornas drogtester – så tycker eleverna"
20 mars 2019
För 30 år sedan blev det olagligt att använda droger i Sverige och lagen har inte utvärderats sedan dess. Men nu vill Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att lagen ska utvärderas för att reda ut om den försvårar hjälpinsatser för människor med beroendesjukdom eller inte.
"SKL: Utred om det ska vara lagligt att använda narkotika"
19 mars 2019
Reportage i TV4: I Norge ska svårt sjuka narkomaner kunna få medicinskt heroin inom ett år, Hälsovårdmyndigheterna har startat en kampanj som heter Switch som syftar till att heroinmissbrukare ska röka drogen istället för att injicera den. Det för att minska skadorna på kroppen och för att undvika överdoser.
"I Norge vill man vårda missbrukare – inte straffa"
6 mars 2019
Professor Björn Johnson, Drogforskargruppen, Malmö universitet: "Säkra injektionslokaler bör övervägas – men är svenska politiker mogna för det steget?"
"Naloxon – en av många behövliga åtgärder som ska minska antalet drogrelaterade dödsfall"
19 februari 2019
Ekdal och Ekdal i SVT: "Svensk drogpolitik sticker ut i internationell jämförelse, med unikt höga dödstal per capita till följd av tunga droger. Hur konstruktiv är den kompromisslösa linjen mot knarket? I en värld som söker nya lösningar på drogproblemen och där stora kommersiella intressen ligger i startgroparna, måste vi skärskåda drogpolitiken."
"Ekdal och Ekdal - Drogpolitiken"
19 februari 2019
Liberala ungdomsförbundets Linnéa Bjärum och Hedda Persson Elsässer: "Ingen blir tryggare av droghundar i Lunds skolor."
"Behandla inte skolelever som fängelseinterner"
14 februari 2019
Justitieminister Morgan Johansson (S) förklarar regeringens strategi att satsa på att beivra narkotikahandel i rika områden, i en intervju med TT.
"Det kan mycket väl vara så att det är överklassen som håller igång narkotikatrafiken, det finns en tydlig klassaspekt här. Och då måste man vara tydlig med att också ungdomarna i de här områdena ska löpa risk att få påhälsning av polisen då och då."
"Justitieministern vill sätta åt knarkhandeln"
12 februari 2019
Justitieminister Morgan Johansson (S) förklarar regeringens strategi att satsa på att beivra narkotikahandel i rika områden, i en intervju med TT.
"Det kan mycket väl vara så att det är överklassen som håller igång narkotikatrafiken, det finns en tydlig klassaspekt här. Och då måste man vara tydlig med att också ungdomarna i de här områdena ska löpa risk att få påhälsning av polisen då och då."
"WHO vill omklassificera cannabis"
12 februari 2019
Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar ett mindre restriktivt förhållningssätt till cannabis. Detta på grund av medicinska skäl.
"Vårda istället för att straffa narkomaner"
30 januari 2019
Föreningen Tryggare Ruspolitiks representant Sargon De Basso tillsammans med 20-tal jurister i debattartikel: "Avkriminalisera det egna bruket av narkotika i Sverige. Den svenska narkotikapolitiken fungerar inte."
"Avkriminalisera bruk av narkotika i Sverige"
29 januari 2019
Socialstyrelsen gav beskedet att vårdpersonal nu bör dela ut medlet naloxon till personer med beroendeproblematik och som riskerar att överdosera.
Medlet används som ett motgift för att häva överdosering.
"Man kommer närmare brukarna, men får också ett effektivt läkemedel", säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.
"Socialstyrelsen: Vården bör dela ut nässpray som häver överdoser"
28 januari 2019
I andra länder kallas det för rasprofilering. Att misstänkas för brott baserat på sitt utseende. Kalla fakta undersöker hur läget ser ut i Sverige och intervjuar närmare hundra personer som kontinuerligt stoppas av polis på grund av hur de ser ut.
"Kalla fakta del 2 - De utpekade, säsong 40"
Bli en av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!
Detta har hänt - november-december 2018
Ett urval av intressanta nyheter, artiklar och debattinlägg som ligger inom föreningens intressesfär. Åsikter som förekommer i länkade artiklar representerar inte nödvändigtvis Föreningen Tryggare Ruspolitik. Fakta som förekommer står vi förstås alltid bakom.
27 december 2018
Det är hög tid att förändra beroendevården för att minska utslagning och tidig död. Det som krävs är att samla behandlingsansvaret hos sjukvården. De parallella system som finns idag leder till bristande resurser och ojämlikhet mellan olika landsändar, skriver Gerhard Larsson som ledde Missbruksutredningen.
"Sjukvården måste ta över ansvar för missbrukare"
16 december 2018
Kan cannabis vara vägen ur den opioidkris som har krävt mer än tusen liv i Kanada hittills i år? Det hoppas provinsen British Columbia och landets största cannabisföretag som lägger miljoner på forskning om hur cannabis kan hjälpa opioidberoende att ta sig ur sitt missbruk.
"Cannabisprofessor ska tackla opioidkrisen"
11 december 2018
Efter flera års motstånd från kommunen öppnade förra veckan Göteborgs första sprutbytesmottagning.
"Nu har Göteborgs sprutbytesmottagning öppnat"
12 december 2018
Den upplevda skaderisken förknippat med att testa cannabis har succesivt minskat bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 sedan 2012.
"Ny rapport: Allt färre unga uppfattar cannabis som skadligt"
30 november 2018
Intervju med svenska VICE: "Ina Roll Spinnangr och Dagfinn Hessen Paust från föreningen Tryggere Ruspolitikk var med och såg till att Norge nu överväger en avkriminalisering. Nu hoppas de kunna göra samma sak i Sverige."
"De ska få Sverige att avkriminalisera drogbruk"
26 november 2018
Blanche Sande på Timbros smedjan: Ironiskt nog kan alltså förbudet mot knark ur ett kriminalitetsperspektiv vara farligare än knark.
"Förbud är farligare än knark"
22 november 2018
Sargon De Basso presenterar Föreningen Tryggare Ruspolitik med en uppmaning till landets jurister att ansluta sig till uppropet för en avkriminalisering.
"Föreningen Tryggare Ruspolitik vill avkriminalisera. Vi vänder oss nu till landets jurister!"
17 november 2018
Ungdomar som tidigt testat alkohol eller droger löper ingen stor risk att hamna i kriminalitet i tonåren. Det är heller inte särskilt sannolikt att man börjar använda mer droger. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.
"Liten risk att unga som använder droger blir kriminella"
16 november 2018
Artikel i svenska VICE med forskare om vilka konsekvenserna skulle vara om Sverige legaliserade cannabis. Med bland andra Henrik Tham, professor i kriminologi vid Stockholms Universitet.
"Vad händer om Sverige legaliserar weed?"
15 november 2018
Föreningen Tryggare Ruspolitik bildas som en allmännyttig ideell förening vars syfte är att bidra till en vetenskaplig syn i Sverige på berusningsmedel och dess effekter på individ och samhälle.
Bli en av oss i Föreningen Tryggare Ruspolitik redan i dag!